INVESTAVIMO GRĄŽA IR MOKESČIAI

MANU investuotojas, suteikęs paskolą, uždirba palūkanas ir, vėluojant grąžinti paskolą, delspinigius. Maksimalios metinės palūkanos siekia 29,5 %, o vidutinė metinė grąža – 13,6 %. Pažiūrekite, kaip yra apskaičiuojamos paskolos palūkanos (D).

Pinigų kaina tai palūkanų dalis, kurią MANU nustato atsižvelgdama į tai, kokia šiuo metu yra vidutinė grąža finansų rinkoje (indėlių palūkanos, Vyriausybės vertybinių popierių grąža ir kt.). Taip pat vertinami tokie veiksniai kaip investicijų likvidumas ir trukmė – skolinantis ilgesniam nei 36 mėnesių terminui, pinigų kaina didesnė.

Individualios rizikos kaina tai dydis, kuris nusako konkrečios paskolos negrąžinimo tikimybę. Ši kaina nustatoma bendradarbiaujant su „Creditinfo Lietuva“, įvertinus paskolos gavėjo galimybes tinkamai įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus – laiku mokėti paskolos įmokas. Individualios rizikos kaina didesnė toms paskoloms, kurių negrąžinimo tikimybė didesnė.

Rizikos paklaidos dedamoji tai dydis, įtrauktas į palūkanas, siekiant kompensuoti galimas rizikos vertinimo paklaidas ir kitus veiksnius: netikslumus prognozuojant paskolos gavėjų įsipareigojimų vykdymo tikimybę, makroekonominę riziką, teisinio reguliavimo pokyčių riziką, MANU veiklos riziką ir kitas galimas rizikas.

Grąža = Palūkanos - Nuostolis

Palūkanos

Tai dydis, kurį moka paskolos gavėjas už jam suteiktą paskolą. Nustatant palūkanas yra atsižvelgiama į (A) Pinigų kainą, (B) Individualios rizikos kainą ir (C) Rizikos paklaidos dedamąją.

Prognozuojama investicinė grąža

Tai dydis, gaunamas iš palūkanų normos atėmus prognozuojamą nuostolį.

Prognozuojamas nuostolis

Tai dydis, gaunamas padauginus individualaus nemokumo tikimybę iš paskolos išieškojimo tikimybės.

Mokesčiai, taikomi investuotojui

Jei paskolos gavėjas moka įmokas laiku

Paskolos įmokų surinkimo mokestis – 1 procentinis punktas nuo paskolos gavėjo mokamų metinių palūkanų už paskolą

Vienkartinis identifikavimo mokestis mokamas registruojantis 1 ct

Pavyzdys: Tarkime, jei paskolos gavėjas moka 7 procentus metinių palūkanų, investuotojas uždirbs 6 procentus, o 1 procentas bus automatiškai išskaičiuotas iš investuotojui paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų.

Jei paskolos gavėjas vėluoja mokėti įmokas

Skolos administravimo mokestis – 30 proc. paskolos gavėjo sumokėtų delspinigių sumos

Skolos išieškojimo mokesčiai – padengiamos faktinės išieškojimo išlaidos