Investavimo rizika

Investavimas į paskolas, kaip ir kitos investavimo rūšys, yra neatsiejamas nuo tam tikros rizikos. Investuotojų piniginės lėšos, investuotos į paskolas per MANU sistemą, nėra apdraustos indėlių draudimu ar užtikrintos nekilnojamo turto įkeitimu, taip pat nėra garantuojama, kad paskolos gavėjas, kuriam paskolinote pinigų, tinkamai vykdys savo finansinius įsipareigojimus. Todėl prieš įdarbindami savo pinigus susipažinkite su galima rizika ir įvertinkite, ar ji Jums priimtina.

Laikui bėgant investavimo per MANU grąžos lygis gali tiek kilti, tiek kristi, o pajamingumo istorija negarantuoja panašaus pajamingumo ateityje ir nerodo kitimo tendencijų ateityje. 

Atkreipiame dėmesį, kad investuotojas pats pasirenka, į kurias paskolas ir kokią sumą investuoti, todėl ir rizika tenka pačiam investuotojui. Kuo didesnė rizika prisiimama, tuo didesnį tikėtiną nuostolį galite patirti, tačiau susidarius palankiai situacijai prisiimta didesnė rizika leidžia tikėtis didesnės investicinės grąžos.

.

Nuolat siekiame sumažinti negrąžinamų paskolų riziką

GRIEŽTA PASKOLŲ ATRANKA. Kiekvienas norintis gauti paskolą turi patvirtinti savo tapatybę ir būti mokus. Objektyviam rizikos vertinimui užtikrinti reikalingus duomenis gauname iš Gyventojų registro tarnybos, SODROS. Atrinkdami paraiškas, naudojame kreditų biuro „Creditinfo“ specialiai MANU sukurtą rizikos vertinimo modelį. Šis modelis leidžia tiksliai įvertinti paskolos gavėjų galimybes laiku grąžinti paskolą. Paskolų paraiškos, kurių negrąžinimo tikimybė siekia 12 proc. ir daugiau, netvirtinamos ir finansavimui neteikiamos.

TIKSLI KAINODARA. Paskolų grąža apskaičiuojama atsižvelgiant į paskolos gavėjo kredito istoriją ir mokumą. Atskirai įvertinę kiekvienos paskolos negrąžinimo tikimybę, nustatome individualią palūkanų normą, o investuodami Jūs galite pasirinkti pageidaujamą paskolų rizikos lygį.

INVESTICIJŲ DIVERSIFIKACIJA. Investuojant per MANU lėšos paskolų gavėjams skolinamos taip, kad vienai paskolai būtų skiriama ne daugiau kaip 5 proc. bendros investicijų sumos, taigi, Jūsų investuotos lėšos paskirstomos mažiausiai dvidešimčiai paskolų gavėjų. Tokiu būdu sumažinamas negražintų paskolų poveikis Jūsų investicijai.

JŪSŲ PINIGAI SAUGŪS. MANU bendradarbiauja su MĮ UAB „OPAY solutions“, todėl investuoti skirtos lėšos pervedamos ir laikomos specialioje mokėjimo įstaigos sąskaitoje. Ši mokėjimo įstaigos sąskaita yra apsaugota nuo trečiųjų šalių finansinių reikalavimų nemokumo atveju. Taip pat MANU yra apdrausta tarptautinės draudimo organizacijos Lloyd‘s of London profesinės civilinės atsakomybės draudimu nuo galimų darbuotojų klaidų.

PATIKIMI PARTNERIAI. Jei paskolos gavėjas nesilaiko sutarties sąlygų ir vėluoja mokėti mėnesio įmokas, Jūsų naudai skolų išieškojimo procesą pradeda MANU partneris „Lindorff“.

Rizikos, kurias turite įvertinti

1. Paskolos gavėjo nemokumas

Tai reiškia, kad paskolos gavėjas laikui bėgant gali nepajėgti laiku grąžinti paskolos net ir po skolos išieškojimo procedūrų, ir dėl to investuotojai patirs nuostolių. Ši rizika išskiriama kaip reikšmingiausia. Investuotojas pats pasirenka, į kurios rizikos paskolas ir kokią sumą investuoti, MANU sistemos administratorius negarantuoja, kad paskolos sutarties galiojimo laikotarpiu nepasikeis paskolos gavėjo rizikos grupė.

2. Netinkamas paskolos sutarties vykdymas

Tai reiškia, kad paskolos gavėjas gali vėluoti ir ne laiku mokėti įmokas pagal sutartį, t.y. investuotojas gali laiku negauti planuojamų pajamų ir grįžtančių investicijų.

3. MANU veiklos sustabdymas ar nutraukimas

Jeigu MANU sistemos administratoriaus veikla būtų sustabdyta ar nutraukta, ar jis taptų nemokus, paskolos sutartys tarp paskolos gavėjų ir investuotojų liktų galioti, tačiau, paskolos gavėjo nemokumo atveju, skolos išieškojimo MANU sistemos administratorius nebegalėtų vykdyti. Atkreiptinas dėmesys, kadangi tiek paskolos gavėjo mokamos įmokos, tiek investuotojų investuojamos lėšos yra laikomos mokėjimo įstaigos depozitinėje sąskaitoje, t.y. jos yra atskirtos nuo MANU sistemos administratoriaus nuosavų lėšų, MANU sistemos kreditoriai neturi jokios teisės į mokėjimo įstaigoje laikomas paskolos gavėjų ir investuotojų pinigines lėšas.

4. Interesų konfliktas

MANU sistemos administratoriaus veikla gali sukelti interesų konfliktą tarp administratoriaus ir investuotojų bei paskolos gavėjų interesų. Sritis, kurioje MANU sistemos administratorius teoriškai susiduria su interesų konflikto atsiradimo rizika, apima situaciją, kai MANU sistemos administratorius gali turėti finansinės naudos arba siekia išvengti finansinių nuostolių investuotojų ar paskolos gavėjų sąskaita. Administratorius laikosi ir įgyvendina savo veikloje įvairias priemones siekiant išvengti tokio galimo teoriškai kylančio interesų konflikto arba, jam iškilus, siekia išvengti jo neigiamos įtakos MANU sistemos investuotojams ir paskolos gavėjams.

5. Infliacija

Investuotojai, investuodami į paskolas, prisiima riziką, kad esant infliacijai investavimo grąža gali sumažėti.

6. Mokestinis ir teisinis reguliavimas

Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, susijusiems su piniginių lėšų investavimu į paskolas, arba pasikeitus valstybinei mokesčių politikai, gali pasikeisti palūkaninių pajamų, gaunamų iš suteiktų paskolų, apmokestinimo tvarka. Dėl to gali sumažėti investicijų likvidumas ar grynasis pajamingumas.