Dažnai užduodami klausimai

MANU yra bendruomenė, paremta pasitikėjimu ir atvirumu. Jei Jums kyla klausimų, į kuriuos atsakymų čia nerandate, drąsiai užduokite juos mums – rašykite arba skambinkite.

 • Ar ši paslauga sėkminga? Kiek paskolų jau suteikta, kiek palūkanų uždirbta?

  Visą informaciją galite rasti MANU paskolų statistikos puslapyje.

 • Ar rizikinga investuoti per MANU?

  Investavimas į paskolas, kaip ir kitos investavimo rūšys, neatsiejamas nuo tam tikros rizikos. Todėl prieš įdarbindami savo pinigus būtinai susipažinkite su galima rizika ir įvertinkite, ar ji Jums priimtina: „Investavimo rizika“.

 • Kokias sumas galima investuoti per MANU?

  Mažiausia investuojama suma – 10 Eur. Didžiausia investuojama suma – 5.000 Eur per 12 mėnesių laikotarpį. T. y. Jūsų per 12 mėnesių suteiktų paskolų suma negali viršyti 5.000 Eur. Praėjus šiam lakotarpiui, pradedamas skaičiuoti naujas 12 mėnesių periodas, jo metu galima investuoti papildomai iki 5.000 Eur. Nustatytam sumos limitui paskolos gavėjų įmokos įtakos neturi, taigi jei jau esatę per šį laikotarpį investavę 5.000 Eur, papildomai investuoti nebus įmanoma, net jei nepasibaigus 12 mėnesių periodui paskolos gavėjai įmokomis sugrąžins visą ar dalį Jūsų investuotos sumos.

  Neatsižvelgiant į bendrą investicijos sumą, kiekvieno investuotojo investicijos diversifikuojamos, tai yra investuotojo bendra per MANU investuoti skirta suma paskolinama paskolų gavėjams taip, kad vienai paskolai būtų skiriama ne daugiau kaip 5 proc. bendros investuotojo investicijoms per MANU skirtos sumos. Tarkime, Jums nusprendus investuoti per MANU, Jūsų pinigai būtų investuoti į mažiausiai dvidešimčiai skirtingų paskolų.

 • Ar gali investuoti verslo subjektas?

  Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tarpusavio skolinimas yra veikla, kai per tarpusavio skolinimo platformą fiziniai asmenys teikia arba įsipareigoja suteikti vartojimo kreditus vartojimo kredito gavėjams. Norinčius investuoti juridinius asmenis kviečiame su mumis susisiekti.

 • Kaip skaičiuojama investicijų grąža?

  Nustatant paskolos palūkanas atsižvelgiama į paskolos rizikingumą ir skolinimosi rinkos sąlygas. Jei norite detaliau sužinoti, iš ko susideda paskolos kaina, spauskite „Kiek galiu uždirbti?

 • Kaip apmokestinamos pajamos iš investicijų?

  Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, investuotojų fizinių asmenų investavimo pajamos (palūkanos) valstybės apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu. Atkreipiame dėmesį, kad prievolė apskaičiuoti ir sumokėti mokesčius nuo uždirbtų palūkanų priskiriama investuotojams pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

 • Ar galima pasirinkti, į kokias paskolas investuoti?

  Investuodami per MANU, patys kontroliuojate savo investicijas ir valdote riziką, tai yra sprendžiate, kokią sumą kokiam terminui skolinsite, ir pasirenkate norimą rizikos lygį su atitinkama grąža. Pasirinkus ir patvirtinus pageidaujamus investavimo nustatymus, vėliau viskas vyksta automatiškai. Investavimo poreikiams pasikeitus, galite bet kada pakeisti investavimo nustatymus.

 • Kokius mokesčius investuotojai moka MANU?

  Investuotojai moka paskolos įmokų surinkimo mokestį, kuris sudaro 1 procentinį punktą nuo paskolos gavėjo mokamų metinių palūkanų už paskolą. Šis mokestis apskaitomas ir automatiškai nurašomas iš investuotojui paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų sumos. Paskolos gavėjui vėluojant mokėti įmokas, investuotojas moka skolos administravimo mokestį nuo paskolos gavėjo investuotojui sumokėtų delspinigių sumos. Šis mokestis automatiškai nurašomas iš investuotojui paskolos gavėjo sumokėtų delspinigių sumos. Daugiau apie mokesčius rasite skiltyje „Kiek galiu uždirbti?

 • Kaip MANU valdo savo veiklos riziką?

  MANU bendradarbiauja su MĮ UAB „OPAY solutions“, todėl investuoti skirtos lėšos pervedamos ir laikomos specialioje mokėjimų įstaigos sąskaitoje. Ši sąskaita yra apsaugota nuo trečiųjų šalių finansinių reikalavimų. Taip pat mūsų veikla yra apdrausta tarptautinės draudimo organizacijos „Lloyd's of London“ profesinės civilinės atsakomybės draudimu.

 • Ar investuotojas tiesiogiai bendrauja su paskolos gavėju?

  Siekdami kuo labiau supaprastinti ir automatizuoti procesus, visą paskolų administravimo darbą atlieka MANU. Investuodami Jūs renkatės savo investicijos sumą, terminą, paskolos rizikos lygį su atitinkama grąža, bet ne konkretų asmenį ar paskolą.

 • Kas vyksta, paskolos gavėjui laiku nemokant įmokų?

  Jei paskolos grąžinimo mokėjimai neatliekami pagal sutartyje nustatytą grafiką, MANU apie tai informuoja paskolos gavėją ir deda pastangas, kad paskolos gavėjas atsiskaitytų laiku. Paskolos gavėjas, kuris vėluoja mokėti įmokas, moka delspinigius investuotojui. Delspinigių dydis yra 0,05 proc. nuo sumos, kurią apmokėti yra vėluojama, už kiekvieną pradelstą dieną. Kai mokėjimas pradelsiamas ne mažiau kaip 90 dienų, paskolos sutartis nutraukiama ir pradedamas paskolos išieškojimas.

 • Kas apmoka skolos išieškojimo išlaidas?

  Skolos išieškojimo išlaidas apmoka investuotojas, išlaidų suma išskaičiuojama iš paskolos gavėjo atgautos sumos. Detalią informaciją rasite skiltyje „Kiek galiu uždirbti?

 • Kas atlieka skolos išieškojimą?

  Skolos išieškojimu užsiima MANU partneris „Lindorff“.

 • Kas bus, jei MANU bankrutuos?

  Jeigu būtų pradėta bankroto byla MANU, būtų nutraukti visi nepasibaigę aukcionai ir naujos paskolos sutartys nebūtų sudaromos. Bankroto administratoriui ar kitam įgaliotam asmeniui būtų perduota visa informacija, kad būtų tinkamai administruojamos galiojančios paskolos sutartys. MANU bankrotas ar nemokumas neturi įtakos paskolos sutartims ir jos lieka galioti toliau. Paskolos gavėjai toliau privalo tinkamai vykdyti savo mokėjimus pagal paskolų sutartis. Išieškojimas pagal administratoriaus prievoles negali būti nukreiptas į investuotojų ir paskolų gavėjų pinigines lėšas, esančias depozitinėje sąskaitoje mokėjimo įstaigoje „OPAY solutions“.

 • Ar į mokėjimo įstaigos „OPAY solutions“ sąskaitą investuotojo pervesti pinigai yra saugūs?

  Investuotojas norimą investuoti sumą ir paskolos gavėjas paskolos įmokas perveda į mokėjimo įstaigos „OPAY solutions“ sąskaitą. Ši sąskaita yra depozitinė, o tai reiškia, kad joje esančių piniginių lėšų savininkai yra atitinkamai investuotojai arba paskolos gavėjai. Šios lėšos yra atskirtos nuo MANU administratoriaus ir pačios mokėjimo įstaigos piniginių lėšų, ir į jas negali būti nukreiptas išieškojimas nei pagal MANU, nei pagal mokėjimo įstaigos kreditorių reikalavimus. Ši sąskaita yra naudojama paskolos lėšoms pervesti, mokėjimams įskaityti arba nuskaityti. Mokėjimo įstaiga „OPAY solutions“ yra Lietuvos banko prižiūrima finansų įstaiga, atsakinga už tinkamą sąskaitos funkcionavimą. Mūsų veikla yra apdrausta tarptautinės draudimo organizacijos „Lloyd's of London“ profesinės civilinės atsakomybės draudimu.

 • Kas yra politikoje dalyvaujantis asmuo?

  Politikoje dalyvaujantis asmuo – asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jo artimieji šeimos nariai (sutuoktinis, sugyventinis, tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai) arba artimi pagalbininkai. Politikoje dalyvaujančio asmens artimas pagalbininkas: a) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius; b) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkas.